CON 110.IP

27411000

Cloudový konektor CON 110.IP

CON 110.IP

Cloudový konektor CON 110.IP je zařízení, které umožňuje konfiguraci, správu a management uživatelů systému APS mini Plus přes webové rozhraní. Pro svoji funkci potřebuje připojení k internetu přes rozhraní ethernet, připojení na RS 485 systému APS mini Plus a 12 V / 24 V stejnosměrné napájení. Vlastní konfigurace a správa probíhá ve webovém prohlížeči na webové stránce cloudu TECH FASS v aplikaci WebHit.

Ke stažení